HLEDÁME PARTNERY PRO VELKOOBCHODNÍ SPOLUPRÁCI

Podlahové topení pod potěr

MONTÁŽ TOPNÝCH FÓLIÍ
V SYSTÉMU POD potěr

Ideálním typem akumulačního topidla je topná fólie instalována pod betonový nebo anhydritový potěr. Topné fólie v kombinaci s anhydritovým nebo cementovým potěrem tvoří akumulační topný systém.

Akumulované teplo se po dlouhou dobu uvolňuje do setrvačnosti místnosti. Topná fólie udržuje stabilní teplotu podlahy.

Na tento typ podlahového topení lze instalovat různé podlahové krytiny, např. keramické dlaždice, lepené desky, laminátovou nebo vinylovou podlahu. Díky stabilnímu podkladu můžeme použít podlahové materiály přilepené k potěru nebo v plovoucí formě.

Topný systém se instaluje většinou v novostavbách – v nově navržených rodinných domech, kancelářích, průmyslových halách nebo v nemovitostech určených k celkové rekonstrukci.

Teplota místnosti a podlahy jsou řízeny pokojovým termostatem.

Výhody akumulačního podlahového vytápění

Výběr topné fólie pod potěr

Delší doba zahřívání neznamená její nižší účinnost. U všech topných fólií by mělo podlahové čidlo v podlaze hlídat mezní teplotu 28 oC udávanou většinou výrobců podlahových krytin.

Příliš vysoká teplota rovněž nepříznivě ovlivňuje práci samotného potěru, což způsobuje větší smrštění a uvolnění materiálu. Teplota podlahy u podlahového topení by neměla překročit následující teploty:

– 28 ° C v místnostech, jako je obývací pokoj, kuchyň, pokoje, chodba,

– 34 ° C v sanitárních místnostech, jako je koupelna a toaleta.

Druhy použitelných krytin

Způsob instalace topné fólie pod potěr

Optimální pokrytí podlahy topnou fólií jako primárního zdroje tepla je cca 80% podlahové plochy místnosti. Navrhujeme však, aby topná fólie byla instalována na celou plochu místnosti, a to i v budovách s velmi nízkou potřebou tepla, protože použití rovnoměrné topné plochy je pohodlnější. 

Chůze po rovnoměrně teplé podlaze je příjemnější a pohodlnější. V případě nerovnoměrného rozložení topné fólie mohou vznikat místa, kde se při chůzi budeme cítit nepohodlně kvůli rozdílům v teplotách podlahy. Rovnoměrné rozmístění topné fólie u podlahového vytápění navíc způsobí rovnoměrné zahřátí podlahy, což ovlivňuje rovnoměrný provoz podlahové krytiny a zvyšuje její životnost.

Podlahové topení  instalované pod potěr je určeno pro nepřetržitý provoz jako základní topný systém pro vytápění místností. 

Podlahové vytápění s topnou fólií pod potěrem se na rozdíl od typických vodních podlahových topných systémů vyznačuje tím, že ke změně teploty v místnosti a teplotě podlahy dochází za kratší dobu, protože topná fólie má velkou topnou plochu a nemám žádné ztráty v přenosu energie ve srovnání s tradiční systémy vytápění.

Topnou fólii pod potěr instalujeme na celou plochá místnosti s výjimkou ploch, kde bude umístěna kuchyňská linka, vestavěné skříně nebo další předměty, spotřebiče a sanitární vybavení, které budou uloženy bezprostředně na podlaze a nebudou umístěna na nožičkách umožňující volné proudění vzduchu.

Schéma instalace topné fólie pod potěr
(konečná krytina - dlažba)

Tloušťka vrstev podlahového topení

1) Dlažba – 2) Lepidlo – 3) Penetrace – 4) Potěr – 5) LDPE fólie – 6) Zemnicí síť Heat Decor – 7) LDPE fólie – 8) Topná fólie Heat Decor – 9) – LDPE fólie – 10) Podlahový polystyrén – 11) Podlaha – 12) Dilatace

Každý z použitých materiálů plní svoji funkci v celém topném systému a nesmí být vynechán:

ad 1) Keramická dlažba, kamenný obklad (pozn. jako jedna z možných variant podlahy)

ad 2) Elastické lepidlo (pro podlahové topení) k lepení dlažby

ad 3) Penetrace

Pozn. body 1) až 3) se použijí v případě, že jsme si jako krytinu vybrali dlažbu.

ad 4) Potěr – betonový nebo anhydritový
Podkladový materiál určený k vyrovnání podloží před položením podlahové krytiny. Tloušťka potěru se přizpůsobí navrženému zatížení, jakož i druhu a tloušťce izolace, na které leží podlahové topení. Doporučená minimální tloušťka potěru v bytové výstavbě je 5 cm. Způsob výroby dilatace potěru a postup “najíždění” by se měl řídit doporučeními výrobce potěru.

ad 5) Parotěsná fólie – LDPE fólie o tloušťce 0,3 mm
0,3 mm silná parotěsná LDPE fólie chrání topný systém  před vlivem vlhkosti a vody.  Parotěsná fólie se pokládá na plochu celé místnosti. Musí být odolná proti mechanickému poškození  a tvořit vodní bariéru, protože na vrstvu této fólie se nalije anhydritový nebo cementový potěr.

ad 6) Nerezová zemnicí síť Heat Decor
Síť z nerezové oceli (,12 mm) je uzemněna elektrickým vodičem připojeným k síti pomocí instalačního konektoru. Pro zvýšení bezpečnosti topné soustavy doporučujeme uzemnit veškeré topné fólie, a to v suchých i mokrých místnostech. Aby byla zaručena bezpečnost topného systému, musí mít uzemněný systém podlahového vytápění  ve svém obvodu proudový chránič.

ad 7) Parotěsná fólie – LDPE fólie o tloušťce min 0,2 mm
Parotěsná LDPE fólie o min tloušťce 0,2 mm chrání topný systém  před mechanickým poškozením topné fólie v důsledku třecího procesu během smršťování a roztahování nerezové sítě Heat Decor.

ad 8) Topná fólie Heat Decor – 0,338 mm
Infračervená topná fólie Heat Decor je hlavním nosičem tepla v podlahovém topení. Topná fólie je připojena k elektrickým vodičům pomocí instalačních konektorů a poté připojena k pokojovému termostatu vybavenému vestavěným snímačem teploty vzduchu a externím snímačem teploty podlahy. Aby byla zajištěna bezpečnost topné instalace pod potěrem, musí být topná fólie uzemněna a musí mít ve svém obvodu proudový chránič.

ad 9) Parotěsná fólie – LDPE fólie o tloušťce min 0,2 mm
Parotěsná LDPE fólie o min tloušťce 0,2 mm chrání topný systém před působením vlhkosti v v důsledku nesprávně provedené izolace základu, stěn nebo z potěru, jakož i v důsledku nenadálých událostí, např. zaplavení vodou.

ad 10) Izolační vrstva z podlahového polystyrénu
Podlahový polystyren slouží jako tepelná izolace, měl by mít odpovídající tvrdost přizpůsobenou navrženému potěru a zvoleným podlahovým krytinám. Kvalita tepelné izolace přímo ovlivňuje výběr výkonu topného systému a následné provozní náklady. Výběr typu polystyrenu, tloušťky a jeho pevnosti v tlaku provádí projektant stavby.

ad 11) Podlaha (betonový potěr, železobetonový strop, dřevěná konstrukce, desky OSB / MFP)
Betonový potěr, železobetonový strop nebo základová deska s provedenou hydroizolací tvoří základ pro realizaci systému podlahového vytápění.
Vhodným podkladem pro konstrukci systému podlahového vytápění může být také dřevěná konstrukce nebo konstrukce z OSB/MFP desek splňující standardy únosnosti a stavební konstrukce.

ad 12) Dilatační páska, dilatační profil
Dilatační páska se používá k obvodovému oddělení vrstvy potěru od stěny jako ochrana před praskáním a zvedáním potěru  v důsledku změn teploty a vlhkosti potěru. Rovněž se používají dilatační profily. Tloušťka a použití dilatačních spár se použijte v souladu s doporučeními výrobce potěru.

Zapojení topné fólie

 1. Topná fólie HEAT DECOR
 2. Termostat
 3. Napájení
 4. Podlahové čidlo
 5. Napájecí kabel topné fólie, modrý (N)
 6. Napájecí kabel topné fólie, hnědý (B)

Regulace teploty topné fólie

a) Regulace elektrického podlahového topení pomocí klasických termostatů:

 • Termostat pouze s podlahovým čidlem (např. HD-T01)
 • Termostat s podlahovým a prostorovým čidlem (např. HD-T02)
 • WiFi termostat s podlahovým a prostorovým čidlem (např. BHT002WiFi)

b) Komfortní centrála HEATMISER neoStat, ke které lze připojit až 32 termostatů neoStat-e nebo jiných kompatibilních zařízení:

c) Regulace elektrického podlahového vytápění pomocí inteligentního systému LOXONE:

 • Kompletní řízení systému vytápění
 • Inteligentní a efektivní topení
 • Individuální topné okruhy
 • Učící se systém
 • Vzdálený přístup, sledování spotřeby
 • Možnost rozšíření o další funkce v domě – inteligentní řízení stínění / chlazení / osvětlení apod.

MÁTE ZÁJEM O PODLAHOVÉ TOPENÍ

SVÉPOMOCÍ NEBO
S MONTÁŽÍ NA KLÍČ?

Zpracujeme Vám
položkový rozpočet ZDARMA

Materiál pro podlahové vytápění najdete v našem eshopu

preloader