HLEDÁME PARTNERY PRO VELKOOBCHODNÍ SPOLUPRÁCI

Systém zpětného sběru EEZ a baterií

Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Společnost Heat Home s.r.o., jako výrobce elektrozařízení a přenosných barerií/akumulátorů ve smyslu zákona č. 542/2020 Sb.,  je zapojena do kolektivního systému provozovaného společností REMA Systém, a.s. a kolektivního systému provozovaného společností REMA Battery, s.r.o.

Příslušné odváděné recyklační příspěvky jsou vyznačeny na daňových dokladech. Na eshopu jsou již zahrnuty v cenách výrobků.

Jak se zbavit starého spotřebiče / baterie?

  1. Prostřednictvím veřejně dostupné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr: https://www.rema.cloud/sberna-mista/
  2. Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  3. Pro sběr starých baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  4. V případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  5. V případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  6.  V případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679).

     

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Pozn. zpracováno dle materiálů společnosti REMA Systém, a.s.

preloader